گام به گام به طرف شغل مورد علاقه.

چه کارهایی را خودت می توانی انجام دهی؟
گام های زیر را طی کن:

  • ابتدا از خودت بپرس به چه چیزی علاقه داری و چه کاری را می توانی خوب انجام دهی (من چه می خواهم؟ من چه کارهایی را می توانم انجام دهم؟ به چه چیزی علاقه دارم و چه کاری را اصلا دوست ندارم؟ من چگونه به خود نگاه می کنم و دیگران به من چگونه نگاه می کنند؟). برای این منظور مثلا یک تست ساده انجام بده (برای مثال: ابزار شناخت دقیق تر خود: چه چیزی به من می خورد؟). یک دوره کارآموزی در یک کارگاه بگذران، تا بهتر توانایی های خود را بشناسی، با مشاوران شغلی آژانس کاریابی در مورد این که چه کاری واقعا مناسب تو است صحبت کن.
  • به دنبال گردآوری اطلاعات باش: چه دوره های آموزشی وجود دارند؟ چه دوره های آموزشی دوگانه وجود دارند؟ چه رشته ای تحصیلی وجود دارند؟ کجا می توان یک دوره کارآموزی گذراند؟
  • نهایتا تصمیم بگیر: تو چه کاری می خواهی انجام دهی؟
  • به دنبال محل گذراندن دوره های آموزشی در کارگاه ها و مدارس باش. رشته های تحصیلی مورد نظرت را پیدا کن. درخواست خود را به محل های مورد نظرت ارسال کن.

 

چه کارهایی را مشاوران شغلی آژانس کاریابی می توانند برای تو انجام دهند؟/h2>

  • آنها در باره آرزوها و انتظارات تو و همچنین مشکلات و دغدغه هایی که داری با تو صحبت می کنند.
  • آنها هنگامی که تو هنوز تصور روشنی از آینده شغلی خود نداری، در فرآیند انتخاب شغل به تو کمک می کنند.
  • آنها برای تو وقت می گذارند و در مذاکرات شخصی با تو وارد صحبت می شوند و به پرسش های تو پاسخ می دهند.
  • آنها در یافتن محلی برای گذراندن دوره آموزشی به تو کمک می کنند: آنها با کارگاه ها و دوره های آموزشی آشنا هستند و می توانند راهنمایی های خوبی در یافتن محلی برای طی کردن دوره آموزشی بکنند. آن ها می توانند مستقیما محل هایی را جهت گذراندن دوره آموزشی به تو معرفی کنند.
  • آنها اطلاعات خوبی در باره مدارس شغلی و شیوه تنظیم درخواست به تو می دهند و هنگامی که مشکلاتی در دوره های آموزشی پیش می اید راه های برون رفت از مشکلات را به تو نشان می دهند.
  • آنها همچنین در مورد رشته های تحصیلی منطقه آگاهی دارند و می توانند در مورد شرایط پذیرش در دانشگاه ها اطلاعاتی در اختیارت بگذارند.