کارآموزان از تجربیات خود می گویند.

من هنوک هستم، 29 ساله و اهل اریتره.

آنجا ۱۱ سال مدرسه رفتم و پس از آن، ۹ سال به عنوان جوشکار کار می کردم. از سال ۲۰۱۴ در آلمان زندگی می کنم. نزد شرکت زیمنس دوره آموزشی تکنسین صنعتی را می گذرانم و در سال سوم دوره آموزشی هستم. والیبال بازی کردن را خیلی دوست دارم، بسکتبال و یک کمی هم فوتبال بازی می کنم. شنا را هم دوست دارم.

دوره آموزشی تو

از چه قسمت دوره آموزشی خوشت می آید؟
„از دوره آموزشی خیلی خوشم می آید، چون هم خیلی عملی است، و با وجود این به دانش نظری نیز اهمیت داده می شود.“
زیباترین رخداد زندگی تو تاکنون چه بوده است؟
„تا حالا زیباترین رخداد، قبول شدن در بخش اول امتحان پایانی بوده است.“
بیشتر در کجاها مشکل داشتی؟
„در دوره آموزشی یک کمی با زبان آلمانی مشکل داشتم.“
با زبان آلمانی در دوره آموزشی چه می کنی؟
„زبان آلمان من در دوره آموزشی کاملا خوب بوده است. با همکاران آلمانی خیلی زیاد صحبت می کنم و از این طریق خیلی یاد می گیرم.“
اولین امتحانت را چگونه دادی؟
„قسمت اول امتحان پایانی خیلی خوب بود. قسمت نظری امتحان قدری سخت بود، به خاطر مشکل زبانی. ولی روی هم رفته همه چیز خوب بود و خیلی خوشحال هستم، که بخش اول امتحان پایانی را قبول شده ام.“

چه برنامه هایی داری؟

چه انتظارات دیگری از دوره آموزشی داری؟
„آرزو دارم، هر روزی که می گذرد یک چیزی جدیدی یاد بگیرم.“
چه آرزوهایی برای زندگی داری؟
„آرزوی دارم، یک زندگی سالم و خوب داشته باشم و از عهده امتحان پایانی دوره آموزشی به خوبی برایم.“

با هنوک چند وقت پیش صحبت کرده بودیم. آیا علاقه داری بیشتر در باره زندگی او بدانی؟

پس روی این لینک کلیک کن.
چه تفاوتهایی در آلمان برایتان برجسته است؟
„به نظر من در آلمان مدارس و فناوری طور دیگر هستند.“

چه مشکلاتی داشتی و چگونه از پس آنها برآمدی؟
„برای من زبان آلمانی خیلی دشوار است.“

برای آیندهات چه آرزویی داری؟
„آرزوی یک زندگی خوب و سعادتمند دارم؛ خانواده تشکیل بدهم، چند تا بچه داشته باشم و اینجا زندگی کنم.“

چطور به فکر دورۀ آمادگی برای مهارتسازی افتادهای؟
„آژانس کار مرا مطلع کرد که شرکت زیمنس چنین دورههایی دارد.“

از چه چیزهایی خوشت میآید؟
„از برق و مکاترونیک [مکانیک و الکترونیک] خیلی خوشم میآید.“

چه کسانی در مدرسه و کارگاه به تو کمک میکنند؟
„مربیان و معلمان به من کمک میکنند. کفشهای ایمنی دارم، لباس کار و کتاب هم که میگیریم.“

حالا چه میکنی؟
„یک دورۀ آموزشی برای مکانیک صنعتی میبینم.“

چرا تصمیم گرفتی که یک دورۀ آموزش شغلی دوگانه ببینی؟
„چون به فناوری [تکنیک] علاقه دارم.“

چه کسی یا چه چیزی تو را در این تصمیمگیری حمایت کرده؟
„همسرم و دوستان آلمانیام.“
 

آیا بر اساس تجربیاتی که پیدا کرده ای، توصیه هایی برای سایر پناه جویان داری؟

„ با همکاران آلمانی خیلی زیاد صحبت می کنم و از این طریق خیلی یاد می گیرم.“