دوره های آموزشی دوگانه - ویژگی این دوره ها چیست؟

ما خیلی در باره دوره های آموزشی صحبت کردیم. اصلا ویژگی این دوره ها چیست؟ من هم هنگامی که به آلمان آمدم، نمی دانستم.

تو در پایان این دوره ها یک شغل یاد می گیری. از همان ابتدا بخش عملی و نظری با یک دیگر تلفیق شده اند. به همین دلیل هم به آن ها دوره های آموزشی دوگانه می گویند. در پایان دوره آموزشی یک امتحان، هم در بخش نظری و هم در بخش عملی، برگزار می شود. چنانچه هر بخش را قبول شوی، موفق شدی و می توانی به عنوان تکنسین کاربلد کارکنی. به این ترتیب می توانی راحت تر یک شغل خوب پردرآمد پیدا کنی.

 
einfach-zukunft-zitat-blau-amir-areinfach-zukunft-zitat-blau-amir-ar

دوره آموزشی دوگانه به چه درد من می خورد؟

 • دوست دارم آموزش دیده باشم.
 • دوست دارم حین گذراندن دوره آموزشی نیز پول دربیاورم. پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی می توانم خوب پول دربیاورم.
 • دوست دارم مستقیما با بخش عملی کار روبرو شوم. دوست دارم هنگام گذراندن دوره آموزشی در یک کارگاه کار کنم.
 • دوست دارم دانش و مهارت کسب شده در مدرسه را بلافاصله در قسمت عملی به کار ببرم.
 • من در مدت کمی می تواند یک مدرک خوب کسب کنم. با این مدرک می توانم دوره های آموزشی تکمیلی را بگذرانم و در یک کارگاه پیشرفت شغلی داشته باشم.
 • می توانم بعدا در دانشگاه هم تحصیل بکنم.

دلیل محبوبیت دوره های آموزشی دوگانه در آلمان چیست؟

 • تقریبا ۵۵٪ نوجوانان با دوره های آموزشی دوگانه شروع می کنند.
 • از نظر مالی نیز دوره های دوگانه جذاب است. تو در این دوره ها حقوق خوبی نیز می گیری. در طول دوره شغلی یک فرد با مدرک دوره های آموزشی دوگانه درآمد بهتری نسبت به فردی که این دوره ها را نگذرانده است، دارد.
 • تو این امکان را داری که صاحب یک کارگاه شوی.
 • تو امکانات بسیاری داری. شش حوزه بزرگ دوره های آموزشی جهت طی کردن تقریبا ۳۳۰ دوره آموزشی دوگانه وجود دارد:
 1. صنعت
 2. تجارت
 3. مشاغل کارگاهی
 4. امور دفتری و اداری
 5. بهداشت
 6. کشاورزی

شرکت در دوره های آموزش دوگانه چگونه صورت می گیرد:

 • ابتدا دنبال یک محل برای گذراندن دوره آموزشی می گردی.
 • سپس یک قرارداد دوره آموزشی منعقد می کنی. برای طی کردن این دوره حقوق نیز می گیری.
 • یادگیری در کارگاه (بخش عملی) و در مدرسه (بخش نظری) صورت می گیرد.
 • دوره آموزشی را با یک امتحان نهایی به پایان می بری و یک مدرک معتبر دریافت می کنی. با این مدرک می توانی درخواست های شغلی خود را به محل های مورد نظرت ارسال کنی.

به چه اطلاعات تکمیلی دیگری در خصوص دوره های دوگانه نیاز دارم؟

 • بیشتر زمان دوره آموزشی در کارگاه سپری می شود. اما بخشی از دوره نیز در مدرسه مشاغل طی می شود.
 • طول دوره آموزشی دوگانه حداقل دو سال و حداکثر سه سال و نیم می باشد.
 • استادکاران کارگاه و مربیان مدرسه مشاغل در طول دوره تو را همراهی می کنند. هنگامی که سوالی داری و یا چیزی را متوجه نمی شوی، کافی است با آن ها صحبت کنی.
 • کارگاه: تو در کارگاه بخشی از کار را عملا به عهده داری.
 • مدرسه مشاغل: تو در مدرسه مشاغل همراه با سایر کارآموزان، که از کارگاه های دیگری نیز هستند، بخش نظری دوره آموزشی را می گذرانی. مدرسه مشاغل الزاما در شهری که کارگاه آموزشی تو در آن است، نیست. مدرسه مشاغل هزینه ای برای تو ندارد.


به منظور کسب اطلاعات بیشتر در باره مشاغل می توانی روی آدرس های زیر کلیک کنی:
www.BERUFENET.arbeitsagentur.de
www.planet-beruf.de