این صفحه قصد دارد به شما نشان بدهد که آیندۀ شما در آلمان چه چشماندازهایی میتواند داشته باشد.

انسانهای اصیل و واقعی، سرگذشت حقیقی خود را بازگو میکنند.

چهار مرد جوان پس از فرارشان از کشورهای اریتره، سوریه، ایران و افغانستان نزد شرکت سهامی عام زیمنس دورۀ آموزش شغلی خود را آغاز کردند. این چهار نفر تصمیم گرفتند یک دورۀ آموزشی در حوزۀ برق و فلز ببینند. ولی در این زمینه امکانات و رشتههای متنوعی وجود دارد. تقریباً 330 شغل هست که میتوان فرا گرفت، 17000 رشتۀ تحصیلی دانشگاهی و تقریباً 350 دورۀ آموزشی در مدارس وجود دارد. تصمیم گرفتن خیلی ساده نیست.

 

SCROLL


1 اینها، ما هستیم!

چرا ما این جا هستیم و چه آرزوهایی برای آیندهمان داریم؟
 

„اسمم موعود است. 30 ساله هستم و از ایران میآیم.

از سال 2014 در آلمان هستم. در کشورم در دانشگاه، الکتروتکنیک (برق) خواندم. سفر کردن و فوتبال بازی کردن را دوست دارم و در وقت آزادم فارسی درس میدهم. من این جا هستم، چون در کشورم مشکلات فراوانی وجود دارد. “

چه تفاوتهایی در آلمان برایتان برجسته است؟

در اینجا میتوانم در آرامش به آیندهام فکر کنم و برای یک زندگی بهتر امکانات فراوانی دارم.

چه مشکلاتی داشتی و چگونه از پس آنها برآمدی؟

در آغاز، آلمانی خوب بلد نبودم. سپس در یک دورۀ زبان آلمانی شرکت کردم. حالا خیلی راحتتر شده است.

برای آیندهات چه آرزویی داری؟

خیلی دوست دارم یک شغل خوب داشته باشم.

„اسم من عبدالرحمان است و 20 سال دارم. سال 2013 از سوریه به آلمان آمدم.

در کشورم تا کلاس 11 دبیرستان را درس خواندهام. سرگرمیهایم تمرینات بدنی، فوتبال و شنا هستند. میخواهم در آلمان زندگی کنم و یک دورۀ آموزشی ببینیم و طبعاً کار کنم.“

چه تفاوتهایی در آلمان برایتان برجسته است؟

نظام آموزشی طور دیگر است، مثلاً در سوریه دورههای آموزشی به دو بخش عملی و نظری تقسیم نمیشوند.

چه مشکلاتی داشتی و چگونه از پس آنها برآمدی؟

در آغاز، زبان تخصصی خیلی پیچیده بود. ولی به مرور زمان که هر روز بیشتر یاد میگرفتم، برایم آسانتر میشد. این طور مشکل را حل کردم.

برای آیندهات چه آرزویی داری؟

آرزو دارم که بتوانم به همۀ هدفهایم برسم و یک آیندۀ خوب داشته باشم.

 
 

„اسمم زیار است و 19 سال دارم. از افغانستان میآیم و از سال 2014 در آلمان هستم.

در کشورم به مدرسه رفتم، تا کلاس 10 دبیرستان. با علاقۀ فراوان فوتبال بازی میکنم. از تمرینات بدنسازی و شنا هم خوشم میآید. حالا در آلمان هستم، چون دوست دارم این جا زندگی کنم تا یک دورۀ آموزشی ببینم و بعدش هم کار کنم.“

چه تفاوتهایی در آلمان برایتان برجسته است؟

زندگی در آلمان کاملاً با زندگی در کشورم فرق میکند. مثلاً: آموزش، حمایتهای فراوان و فرصتهای کاری بیشتر. آلمان دورنمای خوبی برای آینده به من میدهد.

چه مشکلاتی داشتی و چگونه از پس آنها برآمدی؟

چون زمان زیادی نیست که در آلمان هستم، مشکلات زبانی داشتم. بایستی زبان آلمانی را یاد میگرفتم. با تمرین و شکیبایی موفق به یادگیری این زبان شدم.

برای آیندهات چه آرزویی داری؟

برای آینده آرزو دارم که یک دورۀ آموزشی را با موفقیت به پایان ببرم. چون بعد شانس بهتری برای یک کار خوب دارم.

„اسم من هنوک است و 28 سال دارم. اهل اریتره هستم و در سال 2014 وارد آلمان شدم.

در کشورم تا کلاس 11 در مدرسه درس خواندم. قبلاً در کشورم 6 سال به عنوان جوشکار کار کردم. با علاقه، والیبال و بسکتبال بازی میکنم، البته یک کم فوتبال هم بازی میکنم و شناکردن هم دوست دارم. حالا این جا در آلمان هستم، چون قصد دارم یک دورۀ آموزشی خوب با یک مدرک خوب داشته باشم. آن وقت میتوانم یک کار خوب پیدا کنم. خیلی خوشحالم که در آلمان زندگی میکنم.“

چه تفاوتهایی در آلمان برایتان برجسته است؟

به نظر من در آلمان مدارس و فناوری طور دیگر هستند.

چه مشکلاتی داشتی و چگونه از پس آنها برآمدی؟

برای من زبان آلمانی خیلی دشوار است.

برای آیندهات چه آرزویی داری؟

آرزوی یک زندگی خوب و سعادتمند دارم؛ خانواده تشکیل بدهم، چند تا بچه داشته باشم و اینجا زندگی کنم.

 

2 تاکنون چه کردهایم و چرا این برای ما خوب است؟

"می خواستم یک دورۀ آموزشی ببینم. خیلی سخت بود. آژانس کار به من یک دورۀ آمادگی برای مهارت سازی پیشنهاد کرد. از این دوره چیزی نشنیده بودم. ولی آن را انجام دادم و حالا می دانم که کار درستی کردم."

آمادگی برای مهارتسازی یعنی چه؟ پس از گذراندن این دوره، امکان پیدا کردن یک دورۀ آموزشی خیلی راحتتر است. برایتان توضیح میدهم:

 • حداقل شش ماه در یک کارگاه هستی و با مشاغل گوناگون آشنا میشوی.
 • برای من این طور بود که میتوانستم از اول مارس 2016 در شرکت زیمنس دورهام را شروع کنم. این امکان را داشتم که حوزههای مکاالکترونیک، مکانیک صنعتی و برقکار در بخشهای گوناگون همکاری کنم که در همین روند خیلی آلمانی یاد گرفتم.
 • پس از پایان این مدت، فهمیدم که از پس چه کاری خوب برمیآیم و درست همان کار را انتخاب کردم. از اول سپتامبر 2016 دورۀ آموزشیام را به عنوان مکانیک صنعتی شروع کردم.
 • برای تو هم جریان میتواند به همین خوبی پیش برود. آمادگی برای مهارتسازی در همۀ رشتهها و در بسیاری از کارگاهها [شرکتها] وجود دارد. با مشاور شغلی خود در آژانس کار مسئول خودتان صحبت کنید.
این طور میتوانی شرکت کنی

برای نمونه، میدانی که شغل مورد علاقهات چیست ولی هنوز جایی یا شرکتی را برای دورۀ آموزشی خود نیافتهای. اگر مدرسهات را به اتمام رساندهای ولی هنوز هیچ دورۀ آموزشی را به پایان نرساندهای، میتوانی در دورۀ آمادهسازی برای مهارت شرکت کنی.

این گونه میتوانی در یک دورۀ آمادگی برای مهارتسازی شرکت کنی

ابتدا با مشاور شغلی خود صحبت کن. او برایت روشن میکند که به چه پیششرطهایی نیاز داری تا از تسهیلات و کمکها بهرهمند بشوی؛ مشاور همچنین به تو کمک میکند تا کارگاههایی که دارای دورۀ آمادگی برای مهارتسازی هستند را پیدا کنی. البته خود تو هم میتوانی مستقلاً یک کارگاه [شرکت] پیدا کنی که چنین دورههایی داشته باشد.

منبع:
تراکت „Dein Praktikum zur Ausbildung – Betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ)“ “ آژانس کار فدرال، سپتامبر 2015

انتخاب حرفه این گونه گام به گام به پیش خواهد رفت.

مشاور شغلیِ آژانس کار شما را راهنمایی و کمک میکند تا یک شغل متناسب با خود پیدا کنید. مراکز مشاوره تحصیلی در دانشگاهها به شما در انتخاب رشته کمک میکنند. معلمان، والدین و دیگران تو را در تصمیمگیری حمایت میکنند.

خود من چه میتوانم بکنم؟ گامهای زیر را بردارید:

 1. ببین چه چیز برایت جالب است و چه کاری را خوب میتوانی انجام بدهی (چه میخواهم؟ چه میتوانم؟ چه دوست دارم و چه چیزی را اصلاً دوست ندارم؟ تصور من از خودم چیست و دیگران چه تصوری از من دارند؟) مثلاً بدین منظور میتوانی یک امتحان بدهی (تشخیص صلاحیت شغلی). برای نمونهBERUFE-Universum [عالم المهن]. و به طور آزمایشی در یک کارگاه [شرکت] کار کنی. با مشاور شغلی در آژانس کار در این باره صحبت کن که واقعاً برای تو چه شغلی مناسب است.
 2. ابتدا این اطلاعات را جمعآوری کن: چه دورههای آموزشی وجود دارند؟ چه رشتههای تحصیلی دوگانه (نظری وعملی) وجود ندارد؟ چه مقاطع تحصیلی وجود دارد؟ چه جاهایی میتوان کاروزی کرد؟
 3. تصمیم بگیرد: که چه میخواهی بکنی؟
 4. دورههای آموزشی در کارگاهها یا مدارس را پیدا کن. ببین کجا میتوان تحصیل کرد. برای جاهایی که دوست داری تقاضا بنویس.


اینجا میتوانی ثبت نام کنی.

سایر اطلاعات را میتوانی مستقیم از طریق مشاور شغلی خود در آژانس کار یا آنلاین به آدرس زیر به دست بیاورید:www.arbeitsagentur.de

 • موعود
  چطور به فکر دورۀ آمادگی برای مهارتسازی افتادهای؟

  مدرسۀ زبانی که در آن زبان یاد میگرفتم این دوره را به من معرفی کرد.

   
  از چه چیزهایی خوشت میآید؟

  از کار گروهی در کارگاه مکانیکی خیلی لذت میبرم.

   
  چه کسانی در مدرسه و کارگاه به تو کمک میکنند؟

  خانم معلم زبان آلمانیام مرا حمایت میکند.

 • عبدالر
  چطور به فکر دورۀ آمادگی برای مهارتسازی افتادهای؟

  برای من چیزی جدید و جالب بود. البته مشاور شغلیام نیز به من این دوره را توصیه کرده بود.

   
  از چه چیزهایی خوشت میآید؟

  شغل جدیدی یاد بگیرم و با آدمهای جدید آشنا شوم. با آدمهای دیگر در یک گروه کار کنم.

   
  چه کسانی در مدرسه و کارگاه به تو کمک میکنند؟

  معلمان و مربیان تمام وقت در کنار ما هستند. ما را تشویق به کار میکنند. هر وقت که به کمکشان نیاز داشته باشیم، با کمال میل کمک میکنند.

 • زیار
  چطور به فکر دورۀ آمادگی برای مهارتسازی افتادهای؟

  از طریق مدرسۀ زبان با این دورۀ کارورزیام آشنا شدم.

   
  از چه چیزهایی خوشت میآید؟

  از کلاسهای درسِ دورۀ آمادگی برای مهارتسازی خیلی لذت میبرم.

   
  چه کسانی در مدرسه و کارگاه به تو کمک میکنند؟

  مدرسه زبان کمکم میکند تا زبان آلمانی یاد بگیرم.

 • هنوک
  چطور به فکر دورۀ آمادگی برای مهارتسازی افتادهای؟

  آژانس کار مرا مطلع کرد که شرکت زیمنس چنین دورههایی دارد.

   
  از چه چیزهایی خوشت میآید؟

  از برق و مکاترونیک [مکانیک و الکترونیک] خیلی خوشم میآید.

   
  چه کسانی در مدرسه و کارگاه به تو کمک میکنند؟

  مربیان و معلمان به من کمک میکنند. کفشهای ایمنی دارم، لباس کار و کتاب هم که میگیریم.

سایر اطلاعات
راهنمایی یک کارشناس:

"ما با کمک مشاوران شغلی در آژانس کار، میان کارجویان و شرکتها تماس برقرار میکنیم.
انجام یک دورۀ آموزشی در آلمان ارزشش را دارد! "

خانم آنه-ماری لیندر Anne-Marie Linder کاریاب و عضو گروه خدمات کارآفرینان در آژانس کار برلین-جنوب است. این گروه خدماتی، شرکتهای مستقر در برلین را در ارتباط با امکاناتِ ورود پناهجویان به بازار کار و یا استخدام آنها راهنمایی میکند.

مشاوران شغلی برای تو چه کاری میتوانند انجام دهند؟
 • آنها با تو دربارۀ آرزوهای شغلی و انتظاراتت حرف میزنند، و البته با تو دربارۀ مشکلات و نگرانیهایی که داری نیز صحبت میکنند.
 • اگر هنوز تصوری از شغل آیندهات نداری، این مشاوران میتوانند به تو در انتخاب حرفه کمک کنند.
 • آنها تلاش میکنند که در یک گفتگوی خصوصی با تو به پرسشهایت پاسخ بدهند.
 • آنها به تو کمک میکنند تا یک دورۀ آموزشی پیدا کنی.
 • آنها کارگاهها [شرکتها] و دورههای آموزشی عرضه شده در بازار کار را میشناسند و تو را راهنمایی میکنند که یک دوره پیدا کنی یا خودشان برایت یک دوره پیدا میکنند.
 • آنها دربارۀ مدارس و چگونگی تقاضای کار به تو اطلاعات لازم را میدهند و اگر مورد دورۀ آموزشی سریع پیش نرفت، امکانات دیگر را به تو نشان میدهند.

3 چرا تصمیم گرفتیم یک دورۀ آموزشی دوگانه [نظری/عملی] انجام بدهیم؟

"دربارۀ این دورۀ آموزشی خیلی صحبت کردیم. ولی اصلاً دورۀ آموزشی دوگانه یعنی چه؟ وقتی وارد آلمان شدم، این دوره را اصلاً نمیشناختم."

در این جا، یک شغل یاد میگیری. از همان ابتدا، کارهای نظری و عملی به هم گره میخورند. به این دلیل نام این دورۀ آموزش شغلی را دورۀ آموزشی دوگانه گذاشتهاند.

در پایان دوره، یک امتحان نظری و عملی صورت میگیرد. اگر هر دو امتحان را قبول شوی، میتوانی به عنوان نیروی کار ماهر کار کنی. با این مدرک میتوانی راحتتر یک کار با درآمد خوب پیدا کنی.

اطلاعات: "Duale Berufsausbildung"

چرا دورۀ آموزش شغلی دوگانه به درد من میخورد؟
 • میخواهم خوب آموزش ببینم.
 • میخواهم در طی دورۀ آموزشیام درآمد داشته باشم. و پس از اتمام موفقیتآمیز دوره هم میخواهم درآمد خوب داشته باشم.
 • میخواهم مستقیم وارد کار و عمل بشوم و در طیِ دورهام در یک کارگاه [شرکت] کار کنم.
 • میخواهم دانستنیها و تواناییهایی را که در مدرسه کسب کردهام مستقیماً عملی کنم.
 • در زمان کوتاه میتوانم یک پایاننامۀ [مدرک] خوب داشته باشم. با این مدرک میتوانم دورههای تکمیلی را انجام بدهم. سپس میتوانم تواناییهای خود را در یک کارگاه [شرکت] توسعه بدهم.
 • بعداً هم میتوانم تحصیل در دانشگاه را شروع کنم.
چرا دورۀ آموزش دوگانه در آلمان این چنین جذاب است؟
 • 60% همۀ جوانان یک دورۀ آموزش دوگانه را شروع میکنند.
 • دورۀ آموزشی دوگانه از نظر مالی هم جالب است – حقوق خوبی دریافت میکنی. درآمدِ کسی که یک دورۀ آموزشی شغلی را پشت سر نهاده بیشتر از کسی است که این دوره را انجام نداده است.
 • میتوانی در شغل خود پیشرفت کنی: کارگاهها [شرکتها] به نیروهای ماهر آموزش دیده نیازمند هستند. چشماندازهای شغلیات خوب هستند.
 • این امکان را نیز خواهی داشت که خودت صاحبِ یک کارگاه بشوی.
 • امکانات فراوانی داری: شش حوزۀ بزرگ آموزش شغلی وجود دارد که تقریباً 330 شغل را در برمیگیرند.
 1. صنعت
 2. تجارت
 3. پیشهوری
 4. کارهای دفتری و اداری
 5. سلامتی و بهداشت
 6. کشاورزی
آموزش شغلی دوگانه چگونه طی میشود؟
 • ابتدا به یک جا برای انجام این دورۀ آموزشی نیاز داری.
 • یک قرارداد آموزشی میبندی. یک کمک هزینۀ آموزشی دریافت میکنی.
 • در یک کارگاه و یا شرکت بخش عملیzو در مدرسه بخش نظری را فرا میگیری.
 • دورۀ آموزشی خود را با یک امتحان به پایان میرسانی. یک مدرک که از سوی دولت به رسمیت شناخته میشود دریافت میکنی. با این مدرک میتوانی تقاضای کار بکنی.

هنوز چه چیزهای باید دربارۀ آموزش دوگانه بدانم؟
 • بخش بزرگ دورۀ آموزشیات در کارگاه سپری میشود. ولی در کنار آن، به مدرسه حرفهای (Berufsschule) هم خواهی رفت.
 • یک دورۀ آموزشی دوگانه حداقل دو سال طول میکشد، حداکثر سه سال و نیم.
 • مربیان در کارگاه و معلمان در مدرسه حرفهای در طی دورهات به تو کمک میکنند. اگر پرسشی داری یا موضوعی را نفهمیدی با آنها در میان بگذار.
 • کارگاه: در کارگاه با همکاران دیگر به فعالیتهای عملی میپردازی.
 • مدرسه حرفهای: در مدرسه حرفهای دروس نظری را در کنار دیگر کارآموزان از کارگاههای دیگر فرا میگیری. مدرسه حرفهای حتماً نباید در همان شهری باشد که شرکت هست. مدرسه هیچ هزینهای برایت ندارد.
چطور میتوانم یک دورۀ آموزش شغلی پیدا کنم؟
 • ابتدا باید تصمیم بگیرم که چه شغلی میخواهم یاد بگیرم.
 • به جستجوی کارگاهها یا شرکتهایی میپردازم که چنین دورههایی را عرضه میکنند. (چه کسی میتواند به تو کمک کند؟)
 1. مشاور شغلی آژانس کار فدرال و مرکز اطلاعات شغلی (BiZ)
 2. اتاقها [اقتصادی] (مثلاً اتاق صنایع و بازرگانی، اتاق صنایع دستی)
 3. کارگاهها [منظور همۀ شرکتهای صنعتی، تجاری و خدماتی]

از کارگاهها، مشاور شغلی آژانس کار، مشاور آموزش شغلیِ اتاق صنایع و بازرگانی بپرسید. دوستانت هم میتوانند تو را راهنمایی کنند.

 • تقاضای خود را بده و خودت را برای مصاحبه آماده کن (چه کسی میتواند به تو کمک کند؟) از معلمت در مدرسه و مشاور شغلیات بپرس.


کنجکاو شدی؟ اطلاعات بیشتر را میتوانی این جا به دست بیاوری: BERUFENET [شبكة المهن]

حالا چه میکنی؟

من یک دورۀ آموزشی در حوزۀ الکترونیک میبینم.

چرا تصمیم گرفتی که یک دورۀ آموزش شغلی دوگانه ببینی؟

این تصمیم را میگیرم چون این طور میتوانم آرزوهایم را برآورده کنم.

چه کسی یا چه چیزی تو را در این تصمیمگیری حمایت کرده؟

به تنهایی تصمیم گرفتم.

حالا چه میکنی؟

یک دورۀ آموزشی در حوزۀ مکانیک صنعتی شروع کردم.

چرا تصمیم گرفتی که یک دورۀ آموزش شغلی دوگانه ببینی؟

یک دورۀ آموزشی چشماندازههای معقولانهای در زندگیام میگشاید. این گونه میتوانم در آینده از لحاظ شغلی موفق باشم.

چه کسی یا چه چیزی تو را در این تصمیمگیری حمایت کرده؟

دوستانم در این تصمیمگیری به من کمک کردهاند.

حالا چه میکنی؟

میخواهم یک دورۀ کاروزی در بخش دفتری انجام بدهم. تکنیک به درد من نمیخورد.

چرا تصمیم گرفتی که یک دورۀ آموزش شغلی دوگانه ببینی؟

چون آموزش دوگانه برای ورود به یک شغل، بهترین راه است.

چه کسی یا چه چیزی تو را در این تصمیمگیری حمایت کرده؟

پدرم و خانوادهام مرا در این مسئله حمایت کردند.

حالا چه میکنی؟

یک دورۀ آموزشی برای مکانیک صنعتی میبینم.

چرا تصمیم گرفتی که یک دورۀ آموزش شغلی دوگانه ببینی؟

چون به فناوری [تکنیک] علاقه دارم.

چه کسی یا چه چیزی تو را در این تصمیمگیری حمایت کرده؟

همسرم و دوستان آلمانیام.


4 در گروه قوی هستیم! و این برای آیندۀ شغلیام خوب است.

"تأسیسات بزرگ توسط یک نفر و به تنهایی طراحی و ساخته نمیشوند. کارِ پروژهای در گروه [تیم] راحتتر است."

همکاری در گروه برای دورۀ آموزشی دوگانه مهم است.
این گونه ما با هم کار میکنیم:

 • کار در گروه آسانتر است
 • مقررات کار، گروهی تنظیم میشوند
 • ما به عنوان گروه
 • موفق به عنوان گروه
 • «ما» تعیینکننده است
 • با همکاری کارها پیش میروند
 • با هم بودن، بیشتر از تک بودن است
 • ما یک خانواده هستیم
 • Unterstützung beim Deutschlernen

  1. حمایت به هنگام یاد گرفتن زبان آلمانی،

 • Übersetzung von Formularen

  2. ترجمۀ پرسشنامهها،

 • Begleitung bei Behördengängen

  3. همراهی به هنگام رفتن به ادارات دولتی

 • Unterstützung bei der Wohnungssuche

  4. حمایت به هنگام جستجوی خانه،

 • 5. بازیهای دستهجمعی،

 • 6. دلگرمی به هنگام ناکامیها،

 • Fußball spielen

  7. فوتبال


5 چند راهنمایی برای شما!

 6 و تو چه فکر میکنی؟

هنوز کاملاً در آغاز راه هستی. به تو نشان میدهیم که چه امکاناتی برایت وجود دارد.
وقتی تصمیم گرفتی که میخواهی چه شغلی را یاد بگیری، بعد به تو کمک خواهد شد تا یک دورۀ آموزشی در حوزۀ مربوطه پیدا کنی.
چطور میتوانم یک دورۀ آموزشی پیدا کنم؟
 • از کارگاهها یا شرکتها بپرسید و به تارنماهای [وبسایت] شرکتها نگاه کنید
 • بورس آنلاین مشاغل، مثلاًwww.jobboerse.arbeitsagentur.de یا بانک اطلاعات اتاقهای اقتصادی
 • در کورسنت (KURSNET) به آدرسهای زیر مراجعه کنید:KURSNET یا www.regional.planet-beruf.de
 • بامشاور شغلیات در آژانس کار صحبت کن
 • از دوستان و دیگر اعضای خانواده پرس و جو کن
اگر دربارۀ تقاضا نوشتن پرسشی داری، از این جا میتوانی کمک بگیری.
چطور میتوانم درست تقاضانامه (Bewerbung) بنویسم؟
هنوز چیزی پیدا نکردی؟ شاید راههای زیر بتوانند کمک کنند.
برای کسب اطلاعات وسیعتر